Facebook pagina Nieuw RCL Clubgebouw

Bezoek de RCL-pagina op:

Stop externe scouting

 

Jeugdvoetbaldag bij RCL bijna vol

23 april 2014

Er is veel animo om deel te nemen aan de jeugdvoetbaldag bij RCL, tijdens de meivakantie, op maandag 28 april. RCL wil de jeugd graag iets extra's bieden! Deze uitdagende jeugdvoetbaldag zal plaatsvinden op maandag 28 april 2014.

Alle kinderen uit de C/D/E/F-jeugd van 6 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Voor de keepers is er een speciaal programma, onder leiding van professionele keepertrainers.

PROGRAMMA JEUGDVOETBALDAG BIJ RCL OP MAANDAAG 28 april:
- Aanwezig 10:00 uur
- Inleiding 10:30 uur
- Specifieke training 10:45 uur
- Lunch + Quiz 12:45 uur
- Wedstrijdprogramma 13:45 uur
- Afsluiting 16:30 uur

De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Je krijgt alle technische vaardigheden aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen.

Voordelen van de Wiel Coerver methode
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit door veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.

Zie voor meer informatie de website www.jeugdvoetbalopleiding.n De totale kosten voor dit onvergetelijke voetbalfeest bedragen € 29,50,- Hiervoor biedt jeugdvoetbalopleiding:

- Een uitgebalanceerd trainingsprogramma gericht op alle facetten van het voetbal- Een gezonde en smakelijke lunch
- Drinken voor alle deelnemers gedurende de activiteiten
- Een aandenken voor iedereen
- Prijzen voor de winnaars

Inschrijven
Je kunt je voor deze jeugdvoetbaldag inschrijven door een mailbericht te sturen naar info@jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet hierin je naam en adresgegevens, je leeftijd en je telefoonnummer en vermeld tevens in welk team je speelt. Iedereen mag zich aanmelden men hoeft dus niet perse lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om bij vrienden of vriendinnen in de groep te komen zijn mogelijk.

WACHT NIET TE LANG WANT VOL = VOL

Met sportieve groet,

Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540


 

BBQ met live music

22 april 2014

Neerleggen bestuursfunctie

16 april 2014

Geachte lezer,

hierbij deel ik u mede dat ik mijn bestuursfunctie voetbaltechnische zaken helaas moet neerleggen.
Hieraan ten grondslag liggen de drukke werkzaamheden op mijn werk welke het grootste deel van mijn dag opslokken.

Hierdoor heb ik minder tijd voor RCL en kan ik, binnen RCL, niet een ieder de aandacht geven die zij verdienen.
Ik zal de nog lopende zaken afwikkelen maar zal geen nieuwe zaken oppakken, hiervoor verwijs ik u naar het huidige bestuur.

Ik bedank een ieder voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en in het bijzonder mijn mede-bestuursleden en Technische Commissie.

Met vriendelijke groeten,
John Blokker

Aanpassing prijzen in kantine

4 april 2014

Door stijgende inkoopprijzen van grondstoffen zijn we helaas genoodzaakt om de prijs van de patat in de kantine aan te passen.
De prijs voor een portie patat zal na 8 jaar!! Met 25 cent stijgen.

Problemen kunstgras lijken verholpen te zijn

1 april 2014
In de afgelopen weken is het kunstgras onderzocht. In het onderzoek zijn geen rare dingen naar voren gekomen. Wel is geconstateerd dat de rubber korrels nogal vet zijn. Daarop hebben de gemeente en de leverancier besloten de velden in te smeren met een zeepoplossing.  Het effect is dan dat bij regen het vet oplost door de zeep. 

Nu heeft het de afgelopen weken amper geregend, maar bij de regen die gevallen is, was goed te zien dat het water veel en veel beter wegliep dan voorheen.  Op basis hiervan kunnen we zeggen dat de zeepoplossing heeft gewerkt. Waarschijnlijk gaat de handeling nog een keer herhaald worden. Al met al goed nieuws dus. En ook een opluchting, dat dit probleem verleden tijd is.

Nieuws van het trainerfront senioren

31 maart 2014

Er is nieuws omtrent de trainers bij de senioren en dit willen wij graag met u delen.

Alex Barendse, oud speler RCL 1, zal in het seizoen 2014-2015 verantwoordelijk zijn voor RCL 2. Alex heeft aangegeven graag wat te gaan doen in het trainersvak en zal ook aankomend seizoen de cursus UEFA 3 (TC3) gaan volgen. 

Ron Sinteur, huidige trainer RCL 2, zal volgend seizoen Ben Kottenhagen gaan assisteren bij het eerste elftal.

Bij RCL 3 zal Harold Gallert een sabbatical nemen. Na vele jaren als trainer vindt Harold de tijd gekomen om een stapje terug te doen. Chris Olivier en Claus Samson hebben aangegeven volgend seizoen RCL 3 weer onder hun hoede te nemen.

Binnenkort zullen wij voor u ook de jeugdtrainers selectie voor volgend seizoen op een rijtje zetten. Wij wensen allen veel succes toe en een goed en sportief seizoen.

 
Namens het bestuur en technische commissie senioren,
John Blokker

Informatie E-kamp 2014

20 maart 2014

Na vele jaren op kamp te zijn geweest in Nunspeet, gaan we dit jaar voor het eerst naar Ter Aar. Wij Marcel Corpel, Angela Vrijbloed, Hélène Li, Jay Huis en Lianne van Nieuwenhoven hebben een super nieuw en mooie locatie gevonden. Het E-kamp zal dit jaar plaatsvinden van 27 tot en met 29 juni.

Als staf zijn wij verantwoordelijk voor het regelen van sponsoren, de inkopen, het draaiboek en de veiligheid van de kinderen op het kamp. Om dit te organiseren zijn wij al maanden druk met de voorbereidingen.

Vrijdagavond 4 april zal de inschrijving open gaan vanaf 20:00 uur via internet. De kosten hebben we net als vorig jaar hetzelfde gehouden. Dit bedrag is € 67,50 per kind. We hopen dat veel kinderen zich aanmelden en dat het net zo vol zit als afgelopen jaar.

Mocht u nog vragen hebben kunt u ons altijd aanspreken of u kunt ons bereiken op het volgende e-mail adres ekamp2014@rcl.nl. Eventuele nieuwtjes zullen we ook plaatsen op onze facebooksite RCL Ekamp.

Wilt u als ouder graag mee als begeleider? Dan kunt u zich aanmelden via liannevn@hotmail.com. Momenteel zijn er al veel begeleiders aangemeld en ook hier geldt vol is vol! Wij hebben er zin in!! Jullie ook???

Businessclubavond RCL

 11-3-2014

Woensdagavond 5 maart vond er een zeer succesvolle businessclubavond plaats, waarbij behalve RCL-businessclubleden, sponsoren en bestuur ook leden van de Leiderdorpse politiek aanwezig waren. KLIK HIER voor het persbericht van deze avond.

en de fotos: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-RKLW66WW8GUW.pdf

Jeugdvoetbaldag op maandag 28 april bij RCL

10 maart 2014

Op 28 april wordt er tijdens de meivakantie bij RCL de jeugdvoetbaldag "Trainen als een prof" georganiseerd, voor meer info: Jeugdvoetbaldag

Bingo

Woensdag Middag KinderBingo 19 Maart

5 Maart 2014

Jeugd Bingo aanvang 3 uur dan spelen we 3 rondjes a 50 euro cent en om kwart over 4 spelen we 3 rondjes .

Kom allen neem zoveel mogelijk vriendjes mee ook als ze niet voetballen IEDEREEN is welkom.

 

Problemen Kunstgras Velden

5 Maart 2014

Sinds enkele weken hebben we problemen met de kunstgrasvelden. Het water loopt namelijk niet weg.

Inmiddels zijn verschillende acties door de leverancier van de velden uitgevoerd. Helaas zonder resultaat. Het drainagesysteem is bekeken, de afwatering is beoordeeld. Hier is niets vreemds aan te ontdekken. Deze functioneren naar behoren. Op 28 februari is een stuk van de viltlaag, de korrels en het zand naar een onafhankelijk laboratorium voor onderzoek gestuurd. We moeten even geduld hebben voordat de uitslagen hiervan binnen zijn.

Bij omringende clubs in de regio waar het afgelopen jaar dezelfde velden zijn geleverd, is geïnformeerd of daar ook problemen zijn geweest. Dat is niet het geval.

Als bestuur kunnen we niet anders dan de druk op de gemeente hoog houden. Dat gebeurt. Ook de gemeente is hierbij afhankelijk van kennis van derden. De gemeente heeft inmiddels een onafhankelijk adviseur ingeschakeld en de leverancier van de velden toont zich 100% bereid mee te werken aan de oplossing.

Het bestuur betreurt het dat onze nieuwe velden nu met dit probleem te kampen hebben. En dat de vreugde over de aanleg hiervan, door de problemen inmiddels een stuk minder is.

We kunnen nu niet anders dan afwachten wat de resultaten van de onderzoeken zijn en hopen dat de oplossing niet lang meer op zich laat wachten.

Zodra er nieuwe informatie is, communiceren we dat.

Werkgroep externe scouting komt met logo en discussie platform

1 maart 2014

Zoals bekend heeft RCL aan het eind van het vorige seizoen het convenant gericht tegen externe scouting door amateurverenigingen ondertekend. Inmiddels hebben 16 verenigingen in de regio dit convenant ondertekend. Het onderwerp krijgt regelmatig aandacht in de regionale pers, er wordt ook langs de lijn en in de bestuurskamers veel over gesproken. Om op een heel directe manier herkenbaar te zijn als convenant vereniging is er door de werkgroep een logo ontwikkeld die de deelnemende verenigingen op hun website kunnen plaatsen. Het hiernaast afgebeelde logo zult u vanaf nu bij de jeugd gerelateerde onderwerpen dus regelmatig tegenkomen.
Waar gaat het ook al weer om: Het doel van de deelnemende verenigingen is om een eind te maken aan het extern scouten door amateurverenigingen en de regelgeving hieromtrent door de KNVB te laten wijzigen. De convenantverenigingen zijn van mening dat scouten van jonge kinderen voorbehouden zou moeten zijn aan de Regionale Jeugdopleidingen. In Nederland zijn 14 Regionale Jeugd Opleidingcentra (RJO’s), bedoeld voor jeugdige talenten die mogelijk goed genoeg zijn om in de toekomst door te breken als betaald voetballer. Deze centra zijn verspreid over heel Nederland en zijn gekoppeld aan Betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Binnen deze centra wordt op een professionele wijze gewerkt met de jeugdige talenten waarbij er aandacht is voor de voetbaltechnische maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Binnen deze centra wordt gewerkt door goed opgeleide professionals met training technische en pedagogische kennis en vaardigheden die de kinderen op goede wijze kunnen begeleiden in een voor kinderen best lastig traject. Je moet je immers steeds weer bewijzen, velen vallen in de loop van het opleidingstraject af en zullen moeten leren omgaan met een (tijdelijk) verloren droom.

Al vele jaren is er naast scouting van de professionele organisaties ook sprake van externe scouting door een kleine groep amateurverenigingen. Deze verenigingen zoeken in de wijde omgeving naar talenten om te (blijven) spelen in hoge klassen, ook als er vanuit de eigen jeugd weinig talenten doorstromen. Om toch op dit hoge niveau te kunnen presteren moeten de talenten dus elders worden gehaald. Om te kunnen selecteren organiseren deze verenigingen stages, talentendagen, open dagen en oefenwedstrijden in de loop van het voetbalseizoen, wanneer de jeugdspelers bij hun eigen verenigingen nog volop bezig zijn met hun eigen competities. Dit leidt tot onrust binnen teams, risico op overbelasting door extra trainingen/wedstrijden, overspannen verwachtingen van ouders en kinderen en niet zelden tot teleurstelling. Ook wordt het op deze wijze geforceerd op hoog niveau voetballen door buurverenigingen ervaren als een vorm van competitievervalsing.

Daarnaast wordt er een brede discussie gevoerd over de kracht van de vereniging in de maatschappij. De overheid duidt de vereniging steeds meer als bindmiddel. Ook daarom is het ongewenst dat jonge kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Vaak loopt een avontuur uit op een teleurstelling en blijkt de terugweg naar de vereniging gesloten.

Doel van de ondertekenaars van het convenant is dat er in elk geval aanpassingen komen in de KNVB richtlijnen met betrekking tot extern scouten. De minimale inzet is dat dit soort activiteiten pas na afloop van de reguliere competities plaatsvinden dus na 1 mei. Het uiteindelijke doel blijft om scouten van jeugdspelers te beleggen bij de RJO's die daar door de KNVB voor zijn opgericht. Ik nodig u van harte uit om mee te doen aan de discussie over dit boeiende onderwerp. U kunt daarvoor terecht op www.facebook.com/externscoutenjeugdvoetbal. Als u meer wilt weten over het convenant en de deelnemende verenigingen kunt u de website van de werkgroep extern scouten bezoeken: www.externscoutenjeugdvoetbal.nl.

Jan-Willem van Rijs 
Lid werkgroep Stop Externe Scouting JeugdvoetbalClub in beeld: RCL

28 februari 2014

Onlangs stond RCL centraal als 'Club in beeld' op de website www.leidenamateurvoetbal.nl. Daarvoor werd de onderstaande reportage van onze club gemaakt:


 

Klik hier voor het bijhorende artikel.

 

FOUT & STOUT FEEST 8 FEBRUARI 2014

9 februari 2014

NOG ENKELE KAARTEN VERKRIJGBAAR

HIER voor meer informatie

Bekerwedstijd RCL - FC Twente

9 februari 2014

Op zaterdag 15 februari speelt RCL Vrouwen 1 tegen FC Twente. Aanvang 14.30.


In memoriam: Henk Baars

4 februari 2014

Het Bestuur heeft het bericht ontvangen dat op 81 jarige leeftijd Henk Baars is overleden. Een man met een RoodWit hart.

Henk heeft gedurende vele jaren meegeholpen om wekelijks de Bloemerd te vouwen. Hij deed dat op maandagen tesamen met enkele andere oudgedienden, die de club een warm hart toedroegen. Nadat de Bloemerd in papieren vorm verdween is Henk zich gaan storten op het sorteren en vouwen van al het wasgoed dat gedurende het weekend werd gewassen en gedroogd. Zodoende liepen de spelers en speelsters van RCL er wekelijks weer keurig netjes bij. Hij heeft dat vele jaren met veel plezier gedaan.

RCL en meer bijzonder de mannen die op maandag allerlei klussen uitvoeren zullen hem gaan missen. 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Namens het Bestuur,

Thomas Stolker
Voorzitter

Uitnodiging vrijdag 31 januari

30 januari 2014

Hierbij nodig ik u uit om vrijdag 31 januari om 19.00 in het jeugdhonk van RCL. Dan komen Maarten Fockert, Rudi Hylkema, Robert-Jan Ravensbergen en Truike Heemskerk, van fysiotherapie Ommedijk vertellen wat zij voor U en geblesseerde RCL-ers kunnen betekenen. 


Klik hier om een idee te krijgen wat Ommedijk voor u en uw spelers/speelsters kan betekenen.

Deze informatieavond is bedoeld voor alle (assistent) trainers, zowel selectie als niet selectie, senioren en jeugd, stafleden, leiders, JC, TC, scheidsrechters en een ieder die ook maar iets met voetbal te maken heeft binnen RCL.

Aanvang is 19.00 uur (koffie en thee staat klaar vanaf 18.45 uur).
Einde van deze informatieavond zal zijn ca. 20.15 uur. E.e.a. afhankelijk van uw vragen en/of opmerkingen. Ingang van het jeugdhonk via de ingang naar de kantine bij veld 4. 

Graag tot vrijdag 31 januari. 

John Blokker
Bestuurslid voetbalzaken.

Oud papier

8 januari 2014

Nu het nieuwe jaar weer is begonnen en iedereen een lijst met één of meerdere  goede voornemens heeft gemaakt, willen wij er graag één aan toevoegen.
Gooi je oud papier (nieuw mag natuurlijk ook) in de grote papier container op het parkeerterrein. Het is makkelijk te combineren als je naar het RCL complex komt, geen gepruts meer bij de papierbakken.
Beter voor het milieu en beter voor de RCL portemonnee.
Onze vaste papierman Jan van Leeuwen zorgt er dagelijks voor dat de container en de naaste omgeving er pico bello uitziet, maar je doet hem geen groter plezier  dan dat de container wekelijks gewisseld moet worden.
Inmiddels is er in dit voetbalseizoen al bijna 28000 kg papier ingezameld, dat moet de eerste 6 maanden meer dan verdubbeld kunnen worden.
Niet vergeten, gewoon wekelijks doen!!!

Uitnodiging spreekavond

8 januari 2014

Aan de leden van RCL en ouders van minderjarige spelers van RCL

Namens het Bestuur wens ik u een buitengewoon gezond en sportief 2014 toe!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2013 heeft het Bestuur aangekondigd méér in contact te willen komen met leden van RCL c.q. de ouders van minderjarige leden. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat wij als Bestuur vaak het idee krijgen dat leden c.q. ouders met vragen zitten en niet de weg weten te bewandelen om daar antwoord op te krijgen. En uiteraard willen wij als bestuur snappen wat er leeft. Pas dan kunnen wij beleid maken of goed beslissingen nemen.

Dat heeft ertoe geleid dat het Bestuur heeft besloten om spreekavonden te organiseren waarop u één op één met het Bestuur kunt praten en uw vragen, opmerkingen of wensen kenbaar kunt maken.

Voor dit soort avonden wordt u uitgenodigd om daarvoor in te schrijven.

De gereserveerde data voor deze avonden zijn 

Maandag 3 februari 2014 van 19.30 uur tot 19.45 uur
Maandag 3 maart 2014 tijden als hierboven
Maandag 31 maart 2014 tijden als hierboven
Maandag 28 april 2014 tijden als hierboven
Maandag 26 mei 2014 tijden als hierboven

Indien u dat wenst kunt u uzelf hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan de secretaris 

secretaris@rcl.nl Geeft daarbij alstublieft op uw naam, team waarin speelt dan wel in welk team uw kind speelt en een korte uitleg waarover u het Bestuur wilt spreken.

U ontvangt vervolgens de definitieve uitnodiging voor de bewuste avond.

Wij hopen op deze manier méér dan voorheen zichtbaar te zijn of te worden voor de leden en ouders van leden van RCL. Uw inbreng kan van grote waarde zijn voor het Bestuur.

Met vriendelijke groet,

Thomas Stolker
Voorzitter RCL

Teamkoppel klaverjassen bij de SV RCL

8 januari 2014

31 Januari is er weer TEAMKOPPEL Klaverjassen bij de SV RCL.

Kom gezellig met 4 personen klaverjassen de kosten zijn 12 euro per team dus 3 euro pp.

We spelen 3 rondjes. Dus elke ronde speel je met je teamgenoot tegen een ander team.

De punten woorden bij elkaar opgeteld. WIE HEEFT AAN HET EIND VAN DE AVOND DE MEESTE PUNTEN MET ZN TEAM?

Wij zorgen weer voor mooie prijzen en gezelligheid bij binnen komst een gratis koffie of thee.

TOT VRIJDAG 31 JAN. KLAVERJASLIEFHEBBERS 

Groeten, DE SV RCL


 

Geen Alcohol onder de 18 jaar

 2-1-2014

Vanaf 01 januari 2014 geldt ook bij RCL dat alcohol alleen verkocht en geschonken wordt aan iedereen van 18 jaar en ouder.
 
Bij twijfel over de leeftijd kan om een legitimatiebewijs gevraagd worden.
 
Namens het Bestuur,
Herman van Liere

RCL MB1 najaars kampioen !

02 Januari 2014

Op 14 december heeft RCL MB1 de uitwedstrijd in Tilburg met 0-2 van 't Zand MB1 gewonnen.
Door dit resultaat zijn de meiden niet meer te achterhalen door SVS MB1 !
RCL heeft in de hoogste klasse van de meidencompetitie 1 wedstrijd gelijk gespeeld en alle andere wedstrijden gewonnen.
Ongeslagen kampioen worden met een team die de jongste gemiddelde leeftijd van alle teams heeft is een megaprestatie.
Speelsters, trainers en begeleiding van harte gefeliciteerd !


Nieuwsbrief / Nieuwjaarsreceptie RCL

27 december 2013

Langs deze weg nodigen wij u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie van RCL op donderdag 2 januari 2014.
De nieuwjaarsreceptie zal vanaf 20.00 uur gehouden worden in ons clubgebouw.

U bent van harte welkom op deze avond waar wij u ook op de hoogte brengen over de voortgang van de laatste ontwikkelingen rond het nieuwe clubgebouw.

Vanaf deze plek wenst het bestuur u en de uwen een fantastisch uiteinde van het jaar 2013 en een goed begin van 2014.

Namens het bestuur van RCL,


Kees van den Kommer,
Secretaris

NB: Lees ook onze nieuwsbrief: Nieuwsbrief december 2013


Kerst-eindejaarssluiting sportpark

19 december 2013

Beste leden,

vanaf zaterdag 21 december t/m vrijdag 03 januari zijn de velden gesloten. De kantine is wel beperkt open op de zaterdagen.
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Namens het bestuur,
John Blokker

Oliebollen Koppel klaverjassen

16 December 2013

Zaterdag middag 28 December gaan we gezellig Oliebol Koppelklaverjassen.

Iedereen is van harte welkom.Inschrijven vanaf 13,30 en om 14 uur gaan we beginnen met kaarten .

Natuurlijk zorgen we weer voor mooie prijzen en gezellige sfeer dus kom samen met een partner koppelen.

Dus zet in jullie agenda 28 dec koppel klaverjassen bij SV RCL wij zorgen dat de olie bollen klaar staan. 

Openingstijden Kantine tijdens Feestdagen

15 December 2013

Openingstijden van de kantine tijdens de feestdagen:

Zaterdag 21-12-2013 open van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Dinsdag 24-12-2013 gesloten.

Woensdag 25-12-2013 gesloten.(1e kerstdag)

Donderdag 26-12-2013 gesloten.(2e kerstdag)

Vrijdag 27-12-2013 gesloten.

Zaterdag 28-12-2013 Oliebolkoppelkaarten, de kantine is open van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Maandag 30-12-2013 gesloten

Dinsdag 31-12-2013 open van 10.00 uur tot 17.30 uur.

Woensdag 1-1-2014 gesloten (nieuwjaarsdag)

Donderdag 2-1-2014 Nieuwjaarsreceptie om 20.00 uur

Vrijdag 3-1-2014 koppelkaarten vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 4-1-2014 is de kantine open van 09.00 uur tot 18.00 uur

Vanaf 6-1-2014 is de kantine weer open volgens het normale rooster

 

RCL Oliebollenmix-zaalvoetbaltoernooi

15 December 2013

****************************************************************

Wat: RCL Oliebollenmix-zaalvoetbaltoernooi

Waar: Bloemerdhal

Wanneer: 31 december van 10.00 tot 16.00 uur

Wie: alle A-junioren en senioren van RCL

Deelname is gratis. Inschrijven via
jonkerzwei@hotmail.com (vóór 25 december)

Spetterende prijzen voor de winnaars! En de kantine van RCL is geopend.

****************************************************************

 

Beoordelingen voor de gehele jeugd

15 December 2013

 

Vanaf september zijn de interne scouts weer op pad gegaan om spelers te bekijken die eventueel voor selectie voetbal in aanmerking komen. Op een aantal teams na zijn nagenoeg alle teams bezocht.

 

Begin december is de vraagstelling via de jeugd commissie en technische commissie uitgezet naar alle leiders en trainers binnen de jeugd. Inmiddels zijn een aantal beoordelingen binnengekomen. De leiders en de trainers kunnen de beoordelingen van hun kanjers opmaken tot halverwege februari, waarna alles uitgezocht wordt en de resultaten van opvallende spelers worden aangeboden aan de hoofd selectietrainers.

 

Spelers die niet voor selectie in aanmerking hebben gelet op hun resultaten de kans om in het volgende seizoen hoger te kunnen gaan voetballen.

 

De leiders en trainers hebben de komende weken een behoorlijke beoordelingen klus te doen en ik wens ze daarmee veel succes. 

 

Indien er vragen zijn kan er met mij altijd contact worden opgenomen.

 

De coördinator interne scouting,

Jan-Willem van Rijs.

 

Nieuwjaarstoernooi

Op zaterdag 4 januari 2014 organiseert RCL weer het traditionele toernooi voor MP, F en E-teams. Een weer hierna start de bekercompetitie, en op 18 januari 2014 hervat de KNVB de reguliere competitie.

Vanaf 10:30 uur spelen de jongens en meisjes een toernooi op onze kunstgrasvelden. Het toernooi duurt tot circa 13:45 uur. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden teams en poules gevormd. De MP’s komen niet bij de E’tjes en spelen op een half E/F veld. Andere kinderen spelen op een heel E/F veld. Vanwege het niveau verschil worden de huidige teamindelingen niet aangehouden!

De kinderen kunnen zich opgeven via hun teamleider.

Groet coördinator Aart en Jan 

Team Koppelklaverjassen

2 december 2013

Vrijdagavond 13 december is er Team Koppelklaverjassen.

Je kunt je met 4 personen opgeven. Je speelt iedere ronde samen met een teamgenoot tegen een ander team. De punten die je per ronde hebt gespeeld, worden met je andere teamgenoten bij elkaar opgeteld. Het team wat de meest aantal punten eindigt die avond, gaat er met de hoofdprijs vandoor.

Kom allen op 13 december klaverjassen! Er wordt sportief en gezellig gekaart. De kosten zijn 12 euro per team dus 3 euro p.p. Opgeven kun je de avond zelf doen vanaf 19.30. We willen om 20.00 gaan kaarten. 

De supporters-vereniging zorgt bij binnen komst voor een kopje koffie of thee met een koekje. Het is altijd een hele gezellige avond die je niet moet missen!

Met vriendelijke groeten,

Supporters-vereniging RCL.

 

Sinterklaasavond

1 december 2013

Donderdag 5 december is ons complex gesloten voor alle activiteiten. Het bestuur wenst u een prettige sinterklaasavond.

Namens het bestuur,
John Blokker

Sponsor RCL via SponsorKliks!

25 November 2013

Hoe betrokken ben jij bij RCL?

Al enige tijd staat op de homepage van www.rcl.nl een banner van SponsorKliks. Met het oog op de feestdagen willen we hier graag extra aandacht voor vragen.

Met SponsorKliks kunt u zelf een financiële bijdrage leveren aan RCL, zonder dat het u een cent extra kost. Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en RCL ontvangt geld in de clubkas. Extra geld dat RCL altijd goed kan gebruiken voor o.a. materialen, accommodatie, trainingen en evenementen. U kunt tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar RCL. En nogmaals, het kost u niets extra!

Sponsor VV RCL gratis! Hoe werkt het?

SponsorKliks laat leden en supporters van (sport)verenigingen, sporters, scholen, goede doelen en overige organisaties gratis sponsoren. Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie stort SponsorKliks op de bankrekening van RCL. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit en profiteert RCL hier direct van!

Wilt u RCL ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via  www.rcl.nl. Druk op de homepage op de knop SponsorKliks. Vervolgens kunt u online shoppen in 200 webwinkels (o.a. ToysRus, Zalando, Actie Sport, Voetbaltravel, Adidas, Kleertjes.com, BCC, KLM, …). Neem zelf een kijkje op SponsorKliks en laat u overtuigen. Wij hopen dat u uw volgende webwinkelaankoop via SponsorKliks zult doen. Voor u een kleine moeite, voor RCL directe inkomsten. Wij rekenen op uw medewerking!

Alvast fijne feestdagen,

Sponsorcommissie RCL

Boodschap Louis van Gaal voor RCL-ers

23 november 2013

Beste leden,

Het bestuur herinnert u aan de Algemene Ledenvergadering die maandag 25 november a,s, om 20.00 uur wordt gehouden.

Er gebeurt veel binnen de club en er staan op de agenda veel belangrijke, mooie, ingrijpende zaken die wij met u willen bespreken. Uw inbreng is van groot belang. Wij besturen RCL voor u en uw kinderen!

Denk mee, praat mee en help het bestuur mee om onze fantastische club van klasse nog mooier te maken dan zij al is.

Met vriendelijke groet,

Thomas Stolker,
voorzitter


Nog een kans om klok te bestellen

13 november 2013

In samenwerking met D&R Merchandise biedt RCL 'alle Sinterklazen van RCL' een unieke gelegenheid om tegen een speciale prijs een wandklok te laten maken met een actiefoto van hun favoriete speler(tje). Deze actiefoto wordt door een professionele sportfotograaf gemaakt, waarna hij/zij door een D&R ontwerper met het clublogo van RCL wordt afgebeeld op de klok. Zie ook het eerdere bericht op 30 oktober op deze website.


Afgelopen zaterdag zijn al 46 jeugdleden (C t/m mini pupillen) jullie voorgegaan. De inschrijving voor deze superactie is nu verlengd tot zaterdag 16 november. Op zondag 17 november zullen de foto's worden genomen. Meld je aan voor de klokkenactie door je op te geven via een e-mail naar sponsoring@rcl.nl. Geef in de e-mail de volgende gegevens door: Naam, Team, Mailadres, Telefoonnummer. De fotoshootdag is dus zondag 17 november a.s. Na aanmelding volgen de instructies. 

Uitnodiging Algemene LedenVergadering (ALV)

11 november 2013

Hierbij wordt u door het bestuur van de Leiderdorpse Voetbalvereniging R.C.L. uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Leiderdorpse Voetbalvereniging R.C.L., welke zal plaatsvinden op:

maandag 25 november 2013
aanvang vergadering: 20.00 uur
kantine open vanaf: 19.30 uur
locatie: in de kantine van ons clubgebouw


Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat alleen leden en stemgerechtigde ouders van jeugdleden van de Leiderdorpse Voetbalvereniging R.C.L. toegang hebben tot deze vergadering.

De agenda kunt u vinden achter de volgende link: Agenda ALV 25-11-2013

Met vriendelijke groet,

Thomas Stolker,
Voorzitter

Geen e-mail ontvangen? Geef dan uw e-mail adres door aan intranet @pestaartje rcl.nl.

WIFI Free

8 November 2013

Ook bij RCL is het mogelijk om Wi-Fi free te gebruiken.

Ga naar je instellingen en log in op “RCL gast” en je kan gratis binnen het gebouw gebruik maken van internet.

Uitnodiging voor leden van RCL: Sinterklaas & Kerst outlet

5 nov 2013
Beste leden van RCL, 

Koop bij onze sponsors! Een leuze die we hoog in het vaandel hebben staan, omdat we de sponsors hard nodig hebben. Maar als particulier kan je niet bij alle sponsors terecht. Wat heb je er bijvoorbeeld aan om onderdelen voor een booreiland te kopen bij Brevini? En wat heeft de jeugd aan een café in Leiden, die zien liever een leuke actie van de Bubbeljungle. Groothandel VerraXL brengt voor een keer een verandering in die situatie en opent a.s. zaterdag eenmalig speciaal voor RCL leden de winkel voor particulieren!!! (Als je tenminste RCL lid bent of familie daarvan bent.)

Zo heeft u nog eens een leuk voordeel van het RCL lidmaatschap!

Als u in het assortiment van de groothandel kijkt, treft u vele dingen aan die deze maand goed van pas gaan komen! Ook komt het natuurlijk goed van pas om het tegen groothandelsprijs te kunnen kopen en bij een zaak waar u voor de deur kunt parkeren. Klik hier voor de uitnodiging van VerraXL, waarin u ook de adresgegevens vindt.

Veel koopplezier a.s. zaterdag!

Uw kind als profvoetballer afgebeeld op een klok. Dat wilt u toch ook!

30 Oktober 2013

Beste ouder/verzorger/clublid,

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt……. Nog een paar weken en dan is het weer zover: de Sint komt naar ons land! En wat is er leuker dan voor Sinterklaas een uniek cadeau te ontvangen in de vorm van een prachtige klok met een super actiefoto van jezelf!

In samenwerking met D&R Merchandise biedt RCL ‘alle Sinterklazen van RCL’ de unieke gelegenheid om tegen een speciale prijs een wandklok te laten maken met een actiefoto van hun favoriete speler(tje). Deze actiefoto wordt door een professionele sportfotograaf gemaakt, waarna hij/zij door een D&R ontwerper met het clublogo van RCL wordt afgebeeld op de klok.

De klok
D&R Merchandise produceert de  klok van aluminium, afgegoten met een glanscoating die de klok een chique uitstraling geeft. De klok is 29 cm rond. De speler staat in wedstrijdtenue in actie als een echte profvoetballer afgebeeld! Wie wil dat nou niet?! Een hartstikke leuk cadeau voor de kinder- of tienerkamer! Totale kosten, inclusief de fotoshoot en bezorging op RCL zijn slechts € 12,50.

Maakt u uw kind blij met zo’n prachtige klok?
Als u geïnteresseerd bent in dit leuke aanbod, dan handelt u als volgt:

  •   U schrijft uw kind via het bijgevoegde formulier vóór woensdag 6 november a.s. in (het inschrijfformulier ligt ook in de commissiekamer)
  •  U levert het formulier in door het te versturen naar sponsoring@rcl.nl met als onderwerp Klokkenactie RCL of u stopt het in de speciale doos voor Klokkenactie RCL in de commissiekamer
  •  Uw kind wordt ingedeeld op zondag 10 november tussen 10.00u - 12.00u of op zondag 17 november a.s. tussen 10.00u - 12.00u voor de fotoshoot door de sportfotograaf
  • Zorg dat u kind op de dag van de fotoshoot een envelop met gepast € 12,50 mee heeft, anders kan u kind niet op de foto en heeft het uiteindelijk geen klok
  • Op de fotodag staat uw kind volgens een ingeschreven schema (per team) in wedstrijdtenue klaar
  •  De fotograaf maakt vervolgens een super mooie actiefoto van uw kind.

Na de foto-dag ontwerpt D&R Merchandise per speler zijn/haar unieke klok. De klok wordt per team uitgeleverd aan RCL, waarna wij zorgen dat deze bij u terecht komt. Een klein deel van de opbrengst van deze actie komt ten goede aan RCL. 

Boven­aan staat uiteraard het grote plezier dat uw kind beleeft aan deze unieke kans om afgebeeld te worden als een profvoetballer.

Wij zien uw inschrijving graag voor woensdag 6 november tegemoet!

Namens de RCL sponsorcommissie,

 

Bingo voor de jeugd op 6 november

25 oktober 2013

Op woensdagmiddag 6 november 2013 is er voor de jeugd tot 12 jaar bingo. Ook niet leden mogen meedoen, dus neem al je vrienden mee. Het begint om 15:00u, en een bingo-kaart kost 50 cent.

Foto's opening kunstgrasvelden

23 oktober 2013

Modeco Art Fotografie heeft leuke foto's gemaakt van de spectaculaire opening van de nieuwe kunstgrasvelden door wethouder Herbert Zilverentant.

Klik hier voor de link naar de website.

 

Feestelijke opening nieuwe kunstgrasvelden

20 oktober 2013
Zaterdag 19 oktober zijn de nieuwe kunstgrasvelden van RCL officieel geopend door de wethouder sport van de Gemeente Leiderdorp, Herbert Zilverentant. Samen met de voorzitter landde hij met 2 nieuwe wedstrijdballen op veld 4. RCL is de Gemeente zéér dankbaar voor de nieuwe velden. De Club van Klasse kan hier weer voor jaren mee vooruit. Namens het Bestuur wil ik iedereen die aan de organisatie heeft meegewerkt  bedanken voor de geweldige dag.

Bij RCL is het gras groener!

De vernieuwing van de kunstgrasvelden is klaar. Vanaf nu kan er op getraind worden en als de keuring van NOC/NSF goed is, wordt er zaterdag op gevoetbald. Ook worden de nieuwe velden zaterdag officieel geopend door de wethouder, Herbert Zilverentand. Dat gebeurt om 15.00 uur met een spectaculaire entrée.

Om 15.00 speelt RCL1 een demonstratiewedstrijd tegen RCL All-Stars op veld 4. En onze eigen B1 speelt op veld 5 de kraker tegen ARC B1. De velden worden geopend door de wethouder en voorzitter Thomas Stolker.

Iedereen is van harte uitgenodigd de opening bij te wonen, te genieten van spectaculaire voetbalhoogstandjes en gezellig na te borrelen in de kantine met muziek van DJ Ruud. En wat zou het een mooi gezicht zijn als al onze jeugdspelers erbij zijn in hun RCL-trainingspakken. Jongens en meisjes, we rekenen op jullie!


Meer nieuws

Voor het nieuwsarchief klik hier.

Copyright RCL © 2013. All Rights Reserved.